Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ชีวิตที่เหมือนพระเยซู

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ชีวิตที่เหมือนพระเยซู

“คริสเตียน”แปลว่าอะไร? และคริสเตียนจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์ได้อย่างไร?  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ทำไมพระเจ้าพระบิดาสัมพันธ์กับมนุษย์เองไม่ได้? ทำไมต้องมีตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์? แล้วทำไมตัวกลางนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์?  

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | เลี้ยงลูกอย่างไรให้เชื่อฟัง? (ตอน1)

ตอน : ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | เลี้ยงลูกอย่างไรให้เชื่อฟัง? (ตอน1) “เด็ก”คืออนาคตของประเทศชาติ “เด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า” “เด็กฉลาด ชาติเจริญ” “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” […]

Pick
Read Full Post

CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี

Hello Bulma! โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN […]

Pick
Read Full Post

แอน นันทนา บุญหลง

“เหตุการณ์ที่รุนแรงในชีวิต คือ การที่ได้พบเห็นคนที่เรารัก คนที่เราแต่งงานด้วยไปกับผู้หญิงคนอื่น”

KTD
Read Full Post

ต้นกำเนิดความรุนแรง

ภาพครอบครัวที่แยกทางกันอยู่ในความทรงจำขอ­ง ร.ต.ตรี สงวน ตลอดมา เขาแสวงสิ่งที่จะมาเติมเต็มในชีวิต(ความรั­ก) จนกระทั่งเมื่อเขาแต่งงานความฝันที่จะประค­องชีวิตคู่ไม่ให้เหมือนกับพ่อแม่ที่เคยแยกทางกันแต่แล้วความคิดนั้นไม่เหมือนความตั้­งใจ ปัญหาครอบครัวรุนแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขากลับ­มาคืนดีกันได้ นั้นก็คือ

KTD