Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร?

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีอายุยาวนาน เป็นอักษรภาพที่มีความหมายลึกซึ้ง แต่ที่อัศจรรย์คือมีหลายคำในภาษาจีน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ เรามาเรียนรู้ด้วยกัน… ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | เมื่อมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วจะเชื่อได้อย่างไร?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | เมื่อมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วจะเชื่อได้อย่างไร?

พระเจ้าอยู่ที่ไหน? เมื่อมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วจะเชื่อได้อย่างไร? หากคุณมีคำถามนี้ในใจ…  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

คริสเตียนเป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นศาสนา? แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลแม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลแม่

“สงกรานต์” ไม่เพียงเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนาน แต่ยังเป็นเวลาของครอบครัว เป็นโอกาสของลูกหลานที่ไปทำงานไกลบ้าน จะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน เป็นเวลาของการอวยพร เป็นเวลาที่อบอุ่นและน่าประทับใจ รวมทั้งเป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้แสดงความรัก แสดงความเคารพต่อพ่อแม่และคนในครอบครัว นี่เป็นประเพณีที่งดงามของไทย แต่การดูแลพ่อแม่ไม่ได้สิ้นสุดลงเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เราที่เป็นลูกเป็นหลานยังสามารถแสดงความรักต่อท่าน ได้ทุกเทศกาลและทุกโอกาสที่สามารถทำได้ เพราะไม่เพียงท่านจะได้รับพร แต่เรายังจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าด้วย… […]

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ครองรักอย่างไรให้มีความสุข 3

“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้..” “ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง..” ความรัก……..นี่คือนิยามความรักที่ทั้งคุณและผมอยากมี แต่เราจะมีความรักที่หวานชื่น เราจะมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Pick
Read Full Post

Present CBN Thailand 2018

เป้าหมายพันธกิจ CBN International คือ “การทำให้ความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าปกคลุมโลก ประดุจน้ำปกคลุมทะเลได้สำเร็จเป็นจริง” และกำลังขยายพื้นที่ปฏิบัติการเล่าข่าวประเสริฐ เพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก.. นิมิตของ CBN Thailand คือ “ปกคลุมประเทศไทย ด้วยความรู้เรื่องความรอดในพระเยซูคริสต์” พันธกิจทุกด้านของ […]

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | เลี้ยงลูกอย่างไรให้เชื่อฟัง? (ตอน2)

ตอน : เลี้ยงลูกอย่างไรให้เชื่อฟัง? (ตอน2) “เด็กสมัยนี้เลี้ยงยากจริงๆ!!” “ลูกฉันก็เล่นแต่เกม ดูแต่มือถือ สอนอะไรก็ไม่ฟัง” “ลูกผมนะ สอนนิดสอนหน่อยก็ไม่ได้..ก็เถียงคำไม่ตกฟาก” แล้วเราจะเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลยังไงให้เชื่อฟังคะ? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” ทาง […]

Pick
Read Full Post

CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี

Hello Bulma! โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN […]

Pick
Read Full Post

น้ำสะอาด…เติมเต็มชีวิต

หมู่บ้านทุ่งแก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงลำบากอยู่ในหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 285 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์ วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายเป็นสังคมเกษตรกร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องประสบกับความลำบากในเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่มีไม่สะอาด […]

Pick
Read Full Post

ติดต่อเรา

ขอต้อนรับสู่ศูนย์อธิษฐานและให้กําลังใจของซีบีเอ็นสยาม หากท่านประสบปัญหา ต้องการใครสักคนรับฟัง และอธิษฐานเผื่อท่าน หากท่านต้องการกําลังใจและการช่วยเหลือ… เจ้าหน้าที่ของศูนย์ให้คําปรึกษายินดีรับฟังและพร้อมเป็นกําลังใจให้ท่านเสมอ ท่านสามารถโทรมาพูดคุยหรือขอรับคําปรึกษาได้ที่เบอร์ 1800-532402 093-2809081 081-9602181 เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เบอร์โทร 053-291623 ในวันจันทร์-ศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา […]

KTD