บทเรียน Superbook

                                   ภาพรวมของหลักสูตร

overviewsb2016

                                             

                                               ตัวอย่างบทเรียน

sbc104_1-4p-1

sbc104_1-4p-2

sbc104_1-4p-3

sbc104_1-4p-4

sbc104_1-4p-5

                                 DVD คู่มือครู และ DVD ประกอบการสอน

101_label_thai

dvdlabel_tutorial_101

1 comment on “บทเรียน Superbook

  1. มีความประสงค์ อยากได้บทเรียนซุปเปอร์บุ๊ค แต่อยู่ภาคใต้ ไม่รู้จะติดต่อ ได้อย่างไร เพื่อจะนำบทเรียนซุปเปอร์บุ๊ค มาใช้ในคริสตจักร
    คริสตจักรย่านตาขาว จังหวัดตรัง นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *