Home / รายการ / Change / ปัญหาเงินกู้นอกระบบ (1) (2)

ปัญหาเงินกู้นอกระบบ (1) (2)

ป้าละไม้และสามีกับการที่ต้องแบกภาระหนี้สิน เงินกู้นอกระบบร้อยละ20 กว่า80000 บาท การค้าขายฝืดเคือง ไม่มีเงินที่จะจ่ายดอกเบี้ย ทำให้เธอคิดหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตาย

หลังจากที่ป้าละไม้ ไม่ได้ฆ่าตัวตาย คืนหนึ่งเธอได้ชมรายการโทรทัศน์คริสเตียน( รายการจากใจถึงใจ) ทำให้เธอต้องเปลี่ยนความคิดและเริ่มต้นที่จะต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

About Em

Check Also

ดร.กำจร เชาวรัตน์

อดีตวุฒิสมาชิก อดีตผู้จัดการแบงค์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งไทยทีวีสีช่อง3 ผมเป็นผู้ที่เข้มแข็งในของเดิมมากนะครับ เป็นหัวหน้าลูกศิษย์พระสูงสุดในวัด แม้แต่พระป่าช่วยชาติผมก็เป็นคนเริ่ม ทองคำบาทหนึ่งไม่ใส่ แต่ถวายพระนับสิบๆกิโล และเป็นผู้บริจาคสร้างโรงพยาบาลนับ 10แห่ง “ผมทำบุญศุลทานหวังว่าจะได้ไปสวรรค์ แต่ผมกลับไปนรก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *