ต้องการคำอธิษฐาน

รับการอธิษฐานเผื่อและรับกำลังใจ

แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​

ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ฟิลิปปี 4.6-7

โปรดเลือกหัวข้อและกรอกรายละเอียด

[contact-form-7 404 "Not Found"]