ต้นกำเนิดความรุนแรง

ภาพครอบครัวที่แยกทางกันอยู่ในความทรงจำขอ­ง ร.ต.ตรี สงวน ตลอดมา เขาแสวงสิ่งที่จะมาเติมเต็มในชีวิต(ความรั­ก) จนกระทั่งเมื่อเขาแต่งงานความฝันที่จะประค­องชีวิตคู่ไม่ให้เหมือนกับพ่อแม่ที่เคยแยกทางกันแต่แล้วความคิดนั้นไม่เหมือนความตั้­งใจ ปัญหาครอบครัวรุนแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขากลับ­มาคืนดีกันได้ นั้นก็คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *