หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 184

M16

M01

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 184
ณ คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 265 คน

M08

M05

ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม 110 คน ผู้รับบริการสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 140 คน
แจกแว่นสายตา 218 อัน ตัดผมฟรี 78 คนแจกยาถ่ายพยาธิ 204 เม็ด

M06

M11

ผู้ใหญ่รับเชื่อ 9 คน และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน โดยเด็กๆได้ดูการ์ตูน Superbook ตอน เรื่องมีอยู่ว่า และจงปล่อยประชากรของเราไป

M18

เด็กได้ตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 13 คน
มากกว่านั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน
คริสตจักรในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

M17

184th MEDICAL MISSION

M12

The medical services were given at Living Water Church, Baan Yaeng Sub-District, Nakhon Thai District,

M02

Pitsanulok Province during July 22-23, 2017. This mission serves a total of 265 people of which 110 people

M04

M03

received acupunctural treatment. 140 women received breast examination.
There are 9 adults praying decision prayers.

M14

M13

218 people received eye-glasses. 204 anti-parasites pills were distributed. 78 people
are provided with hair-cut services.

M09

M08

There are 52 children who joined the children’s program. They watched Superbook “In the beginning”
and “Let my people go” episode.13 children wrote in the questionnaire that they prayed to receive Christ.

M06

M07

The children were also trained in basic self-healthcare, dental care and hygiene.
Altogether there were 50 volunteers comprising of 14 healthcare professional volunteers, 5 nurses and village
health volunteers from local hospital, 1 OB staff members/volunteers, and 30 local church volunteers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *