คำพูดมีพลังเสริมสร้าง

P1

บุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้  และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ (สุภาษิต 17:27)

P19

P20

พระเยซูทรงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา

เพื่อให้เรามีคำพูดที่ดีที่สุด คือ ซื่อสัตย์ สงบ เหมาะสมและเหมาะกับสถานการณ์

คำพูด…มีอำนาจที่จะเสริมสร้างชีวิต โดยผ่านการหนุนใจและความซื่อตรง

คำพูด…มีอำนาจที่จะฆ่าและทำลายด้วยคำโกหกและนินทา

P2

P16

P17

P18

เรื่องราวของดาวิดในการ์ตูน Superbook ตอน การผจญภัยครั้งใหญ่ คำพูดของดาวิดบอกกับทุกคนว่า  พระเจ้าของข้าไม่อ่อนแอ
และเขาก็เชื่อในคำพูดของตัวเองอย่างนั้นจริงๆ  ทำให้จิตใจและการกระทำเป็นไปตามคำพูด

P3

P14

P15

P16

ส่วนตัวเรา ส่วนคำพูดของเรา เป็นแบบไหน  เป็นในทางที่ดี  เป็นในทางที่มีความหวัง  หรือว่าเป็นในทางที่กลับกัน  คำพูดนั้นสำคัญ
และมีพลังอำนาจในการนำทางชีวิตของเราแต่ละคนด้วยเช่นกัน

Superbook School Tour at Lampang 6-7 September 2017

P4

P12

P13

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2017 ทีมงาน Superbook Thai เริ่มกิจกรรม School Tour ที่จังหวัดลำปาง
มีน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน   โรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม 3 โรงเรียน มีดังนี้

  1. โรงเรียนวิชชานารี

น้องๆร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3

  1. โรงเรียนอรุโณทัย

มีเด็กๆร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น ป.1 – ป.6

  1. โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี น้องๆร่วมกิจกรรมตั้งแต่ ชั้น อนุบาล , ชั้นป.1 – ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.3

ทุกโรงเรียนให้การต้อนรับทีมงานอย่างดีมาก

P5

P11

–  เริ่มต้นจากการที่ได้รับสมุด Superbook กันทุกคน   ลองไปดูภาพกัน

–  การได้ร่วมกิจกรรมดู ภาพยนตร์การ์ตูน Superbook ทั้งตอน A Giant Adventure “การผจญภัยครั้งใหญ่”
และสำหรับพี่ ม.1-ม.3 ได้ดูตอน Noah “โนอาห์”

–  ไม่เพียงแค่ความสนุกจากการ์ตูนที่น้องๆจะได้รับเท่านั้น  Superbook มีเนื้อหาที่สอดแทรกคำสอนที่ดี  ที่มีประโยชน์ 
จากข้อความในพระคัมภีร์เพื่อให้เกิดความคิด  เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ และเห็นตัวอย่างจากตัวละครด้วยเช่นกัน

–  ปิดท้ายด้วยการที่พี่ทีมงาน ชวนน้องๆแต่ละโรงเรียนร่วมถ่ายรูปกับ หุ่นยนต์ Gizmo น้องๆ
ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

P6

P9

P10
คำพูดทำให้เกิดผลดีหรือผลร้ายก็ได้

สุภาษิต 18:20

คำพูดมีอำนาจเสริมสร้างชีวิตผ่านการหนุนใจและความซื่อตรง หรือฆ่าและทำลายด้วยคำโกหกและนินทา
เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะมีคำพูดที่ก่อให้เกิดผลดี มีทางเดียวคือ เราต้องหมั่นรักษาจิตใจ

น้องๆจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เราจะมีคำพูดที่ก่อให้เกิดผลดี หรือผลเสีย ถ้อยคำนั้นสำคัญและเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลกับชีวิต จิตใจ ของน้องๆ คำตอบก็คือ…เราต้องหมั่นรักษาจิตใจของเราเอง

“ พระเยซูทรงสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเรา เพื่อให้เรามีคำพูดที่ดีที่สุด คือ ซื่อสัตย์ สงบ
เหมาะสมและเหมาะกับสถานการณ์”

จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระไวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจ

สุภาษิต 4:23

 

P7

P8

P9

P21

ทางทีมงานขอขอบพระคุณ คณาจารย์  โรงเรียนที่เรา Superbook Thai ได้ให้อกาสเข้าไปทำกิจกรรมกับน้องๆ
และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่า  ในครั้งหน้าทางทีมงานจะได้ร่วมทำกิจกรรมแบบนี้กับทางโรงเรียนอีก

ทีมงาน Superbook Thai

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *