งานรับใช้เด็ก

01

“ งานรับใช้เด็ก ”

งานพบปะคุณครูรวีฯ ผู้ใช้หลักสูตร Superbook
การรวมกันเพื่อพบปะกันของ คริสตจักรผู้ใช้หลักสูตร รุ่นที่ 1 และรุ่นที่2 แต่พิเศษกว่านั้น ยังเพิ่ม มีคริสตจักรในรุ่น 3 และ รุ่นที่4 ใน
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 ที่ผ่านมา ณ คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์ เขตบางรัก กทม.

02

ผู้มาร่วมงานทั้งหมดมี 43 คริสตจักร (รวมโรงเรียนและองค์กรต่างๆ) ซึ่งมีผู้ร่วมงาน 70 คน จาก 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ , นนทบุรี ,
สมุทรปราการ , สมุทรสาคร , ชลบุรี , สิงห์บุรี , นครสวรรค์ , สุโขทัย , อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ , อุดรธานี , ชัยภูมิ , ศรีสะเกษ ,ยะลา
และ ภูเก็ต บรรยากาศโดยรวมในการพบปะในครั้งนี้ คุณครูรวีมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ บางคริสตจักรมานอนพักค้างคืนก่อนเพื่อ
เข้าร่วมงาน ให้ทันตอนเช้า บางคริสตจักรออกเดินทางตั้งแต่ตีสามเพื่อมาร่วมงาน ซึ่งทำให้ทีมงานเห็นถึงหัวใจแห่งการรับใช้ การเสียสละ
ความกระตือรือร้น สำหรับการร่วมงานในครั้งนี้ ผู้มาร่วมงานมีทั้ง ศิษยาภิบาลคริสตจักรและคุณครูรวีฯ ต่างมีส่วนร่วมและตื่นเต้นที่ได้รู้จัก
เพื่อนใหม่ๆ ที่ร่วมกันสร้างเด็กรุ่นใหม่ ผ่านบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook

03

สิ่งหนึ่งที่หลายคนต่างประทับใจ คือ สิ่งที่วิทยากร อาจารย์ ลักษณา เสาวรส (ศบ.คริสตจักรเอเมน2) ได้แบ่งปันเรื่อง “งานรับใช้เด็ก”
และ ได้รับแรงบันดาลใจหลายอย่าง ครูรวีที่มาร่วมงาน ต่างได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับกำลังใจ และพร้อมที่จะนำความรู้นี้ไปเพื่อทบทวน
นำไปใช้ในคริสตจักรของตัวเอง การสนับสนุน โครงการ บทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ทีมงานได้นำเสนอกับที่ประชุม
เกี่ยวกับข้อมูลการร่วมสนับสนุน เป็นการร่วมถวายในนามส่วนตัว และในนามคริสตจักร ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี มีคริสตจักร
จำนวนมาก มีความยินดีให้เจ้าหน้าที่ของ CBN Siam เข้าไปพูดประชาสัมพันธ์ในคริสตจักรในเดือนตุลาคมจนถึงสิ้นปี
และคริสตจักรอีกมากมายที่แสดงความจำนงขอช่วย CBN Siamในการประชาสัมพันธ์การสนับสนุนบทเรียนในครั้งนี้

04

เกี่ยวกับ “เครือข่ายครูรวี” พบว่าคริสตจักรจำนวนมากมีท่าทีอยากเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ และด้วยความกระตือรือร้นเกินกว่าที่เราคาดหมายเอาไว้
เรามีช่วงเวลาที่ให้ผู้ใช้บทเรียนบางท่านออกมาพูดถึงผลของการใช้บทเรียนที่มีต่อคุณครูและต่อเด็กๆ ช่วงเวลาดังกล่าวนี้สร้างความประทับใจให้แก่ที่
ประชุมอย่างมาก ซึ่งขอนำมาเป็นตัวอย่าง 2 ท่าน ท่านที่ 1 อ.ชัชวาลย์ ตั้งเมตตากุล ศิษยาภิบาลคริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิต กรุงเทพฯ

12

13

“ ถ้าเด็กโตขึ้น มีความเชื่อที่มีคุณภาพ ในท้ายที่สุดเขาจะเป็นวัยรุ่นที่เข้มแข็ง และเมื่อเขาก้าวข้ามความเป็นวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่
คริสตจักรก็จะเข้มแข็งด้วย ” “ที่คริสตจักรได้ใช้หลักสูตร Superbook มาประมาณ 1 ปี ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง คือเด็กๆ
ในคริสตจักรรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นจากการดู Superbook และร่วมในกิจกรรมเด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงครูในคริสตจักรเด็กด้วย…

10

ในกล่องมี DVD ที่ช่วยพัฒนาทักษะการสอนให้กับครู ผมเชื่อว่าถ้าครูได้ดู DVD
นี้อย่างสม่ำเสมอ ครูก็จะมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองด้วย ผมเชื่อว่า “หลักการ”

11

ก็สำคัญมากๆ แต่เราก็ต้องสอนเด็กให้ “คิด” เพราะในที่สุดแล้ว เด็กๆ ต้อง “ตัดสินใจ” …ในฐานะศิษยาภิบาล เราอยากเห็น
คริสตจักรเข้มแข็ง แล้วเด็กๆ ก็โตขึ้นทุกวัน ผมเองส่วนตัวมีความเชื่อว่า ถ้าเด็กโตขึ้น มีความเชื่อที่มีคุณภาพในท้ายที่สุดเขาจะ
เป็นวัยรุ่นที่เข้มแข็ง และเมื่อเขาก้าวข้ามความเป็นวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ คริสตจักรก็จะเข้มแข็งด้วย เพราะว่าเราจะมีผู้ใหญ่ที่มีความเชื่อ
และไว้วางใจพระเจ้าและพร้อมที่จะเข้าสู่งานการรับใช้”

05

และ ท่านที่ 2 คุณนันท์นภัส ชินดง (ครูกวาง) คุณครูรวีฯ คริสตจักรแห่งนิมิตนครสวรรค์

06

07

“Superbook คือความกลมกล่อม”
“อยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับผลที่เกิดขึ้นกับคริสตจักรแห่งนิมิตนครสวรรค์คือ เมื่อมี Superbook เข้ามาจะเหมือนมีแนวทางให้กับเรา
เมื่อกับว่าพระเจ้าบอกว่า ‘เรามีตัวช่วยมาให้เจ้าแล้วนะ’ ในคริสตจักรครูกวางก็จะสอนให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่แล้ว ไม่ว่าจะ
อนุบาลถึงประถมเลย… คำอธิษฐานของเด็กจะเป็นคำง่ายๆ แบบที่เราได้ยิน เช่น ‘ข้าแต่พระเจ้า..’ แล้วขอโน่นขอนี่
แต่พอมี Superbook เข้ามา ลองให้เด็กประถมที่อ่านหนังสือได้

08

09

14

ให้อ่านท่อนอธิษฐาน รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ถ้อยคำของเขาเปลี่ยนไปจากคำพูดเดิมของเขา ตอนนี้คำอธิษฐานที่เขาอธิษฐานกับเพื่อนๆ
เขาจะใช้คำว่า ‘พระเจ้าที่รัก’ ‘พระเจ้าที่รักของลูก ลูกขอบคุณพระองค์’ ก่อนเสมอ แสดงออกถึงว่าเขารักพระเจ้าและสัมผัสได้ถึงความรัก
ของพระเจ้าที่แทรกซึมเข้ามา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *