พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ บอกข่าวดีใน “ค่ายคำสอน”


IMG_1066

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ที่ศูนย์มิสซังเชียงใหม่

IMG_3834

IMG_1081

เมื่อ วันอังคารที่ 13 และ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
ทีมงาน Superbook Thai ได้มีโอกาส เข้าร่วมให้การอบรม การใช้บทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร
Superbook กับคุณครูคำสอน(คุณครูรวีฯ) จากทั่วเขต ภาคเหนือ รวมทั้งหมด 60 คน มาจาก 3
โรงเรียน 21 ศูนย์คำสอน (วัดคาทอลิก)

IMG_1060

เริ่มต้นปี 2018 ด้วยการให้ความรู้บทเรียนใหม่ Superbook ตอน ฟื้นจากความตาย ตอนที่ 111
ปีที่1 ตอนที่11 เนื่องจากในภาคฤดูร้อน ทางศูนย์มิสซังเชียงใหม่ได้จัดค่ายคำสอนตามเขตวัด ต่างๆ
เพื่อเด็กและเยาวชนฉลองปัสกา และได้เรียนคริสตศาสนธรรม เตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ในเดือน
เมษายน 2018 จะมีการจัดค่ายจำนวน 55 ค่าย ใน 21 วัด และมีคนร่วม 3,442 คน แยกเป็นเด็ก
2,408 เยาวชน 424 ผู้ใหญ่ 79 ทีมครูคำสอนและพี่เลี้ยง 645 คน

IMG_1102

บทเรียนที่ 1 “การประยุกต์ใช้”
เริ่มต้นด้วยการให้คุณครูคำสอน(คุณครูรวีฯ) ได้ย้อนวัยเป็นเด็กๆในชั้นเรียน โดยทีมงาน Superbook
Thai ทำหน้าเป็นครูผู้สอน ตั้งแต่เริ่มต้น กิจกรรม เกมส์ต่างๆ จนกระทั่งอธิษฐานปิดกันเลย

IMG_1139

IMG_1109

สุดยอดแห่งความจริง

“พระเยซูทรงรักฉันมากจนยอมสละชีวิตของพระองค์และทรงให้อภัยบาปของฉัน”

IMG_3715

ร่วมสนุกสนาน กับเกมส์ “ปลดปล่อยจากบาป”
วางความบาปเอาไว้ที่ไม้กางเขน : สื่อถึงการที่พระเยซูคริสต์มาเพื่อไถ่บาปแทนมนุษย์ทุกคน
หยิบการ์ดความรอดและพ้นจากบาป : วิ่งกลับมาสบายๆเพราะเราทุกคนถูกไถ่ออกจากบาป

IMG_3728

บทเรียนที่ 2 “ภูมิหลังพระคัมภีร์ ”
บทเรียนนี้ ทางทีมงานมีส่วนเตรียมอุปกรณ์ในการสอนทุกอย่าง โดยให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการ
นำกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น “กลุ่มใหญ่” จนกระทั่ง ถึงกิจกรรม “กลุ่มย่อย” เช่น

IMG_1131

• เกมส์ “เล็งไปที่พระประสงค์ของพระเจ้า”

การโยนบอลให้ลงในเป้าหมายทุกครั้งที่เราตั้งใจนั้นไม่ง่าย
เช่นเดียวกับการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าทุกครั้งก็ไม่ง่ายแต่ว่า… มีคนเดียวที่ตรงเป้าหมาย
เสมอ ไม่เคยพลาดนั้นก็คือ พระเยซู เหตุนี้เราควรเลือกทำตามพระองค์ เราจึงได้รับการอภัย

IMG_1132

บทเรียนที่ 3 “ การชี้ถึงพระเยซูคริสต์ ”

สุดยอดแห่งความจริง

“ฉันจะฉลองการเป็นขึ้นมาใหม่ของพระเยซูและจะเล่าข่าวประเสริฐให้ผู้อื่นฟัง”

IMG_3578

IMG_3803

ต่อเนื่อง บทเรียนนี้ ยังคงให้ผู้ร่วมอบรมเป็นผู้นำกิจกรรม รวมทั้งเกมส์ทั้งหมด เช่น

IMG_3794

• เกมส์ “ เล่าข่าวประเสริฐ”

การแบ่งปันเรื่องราวที่ทุกคนต้องพูดประโยคที่ว่า… พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ บอกข่าวดีกับคนอื่นด้วยนะ

• กิจกรรม เชื่อมโยงเรื่องราว “พระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้ว”

IMG_3742

ยอห์น 11 : 25-26

“เราคือผู้ที่ทำให้คนเป็นขึ้นจากตายและให้ชีวิตแก่เขา ผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าเขาตายไป
และไม่ว่าใครที่มีชีวิตอยู่และเชื่อในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้หรือไม่?”

IMG_3828

ขอขอบพระคุณ โอกาสที่ให้ทีมงานซุปเปอร์บุ๊คไทย Superbook Thai มีโอกาสได้แบ่งปัน มีโอกาส
ได้ร่วมรับใช้ ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังในทุกงาน ทุกกิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *