น้ำสะอาด…เติมเต็มชีวิต

0008

หมู่บ้านทุ่งแก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงลำบากอยู่ในหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 285 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์ วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายเป็นสังคมเกษตรกร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องประสบกับความลำบากในเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่มีไม่สะอาด ถ้าถึงฤดูฝนน้ำจะขุ่นมัว พอฤดูร้อนน้ำก็แห้งขอด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เมื่อไม่มีน้ำต้องไปตักน้ำไกล ขุดน้ำบ่อตามลำห้วย ไกลจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร

นางหน่อปินิ สว่างทุ่งแก อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพทำไร่ มีลูกสาวทั้งหมด 4 คน เธอเป็นคนบ้านทุ่งแกแต่กำเนิดและรู้สภาพของหมู่บ้านทุ่งแกเป็นอย่างดี เธอเล่าให้ฟังว่า

0021

“ตั้งแต่จำความได้บ้านทุ่งแกก็ขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ต้องใช้น้ำบ่อผิวดิน เมื่อก่อนไม่มีภาชนะใส่น้ำ
เหมือนสมัยนี้ ต้องตัดกระบอกไม้ไผ่มาบรรจุน้ำ ลำบากมาก มีหลายเหตุการณ์ที่ฉันต้องพบเจอ บางครั้ง
เวลาที่ไปตักน้ำแล้วไม่ทันสังเกตว่ากระบอกไม้ไผ่มีรอยแตกเล็กๆ ก็ตักน้ำใส่แล้วกลับมาวางไว้ที่บ้าน

0020

0019

แล้วออกไปทำงาน กลับมาบ้านก็พบว่าน้ำก็ซึมออกหมดทำให้เสียเวลาและเสียแรงด้วย มีครั้งหนึ่งไป
ตักน้ำเต็มกระบอกไม้ไผ่แล้วยกขึ้นมาด้วยความที่มันหนัก กระบอกน้ำก็หล่นใส่นิ้วหัวแม่เท้า

0017

ทำให้เลือดออกต้องกลับไปทำแผล วันนั้นก็ไม่ได้น้ำแถมยังเจ็บตัวด้วย เวลาฝนตก
ถนนก็จะลื่นมากต้องระวังในการเดินลงไปตักน้ำ อีกทั้งต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปต่อคิวตักน้ำไม่อย่างนั้น
จะไม่ได้น้ำ บางทีเวลาที่ต้องรอนาน

0018

0017

ก็จะพะวง เป็นห่วงลูกที่อยู่บ้าน กลัวว่าจะตกบันไดหรือตกเตาไฟ แม้กระทั่งเวลาที่คนในครอบครัว
ไม่สบายก็ยังต้องจำใจต้องไป เอาน้ำเพราะความจำเป็นที่ผ่านมาครอบครัวของลูกๆ ต้องย้ายออกไป

0016

0015

อยู่หมู่บ้านอื่นก็เพราะความลำบากเรื่องน้ำเหมือนกัน ตลอดเวลาที่ในชีวิตที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลน
น้ำนั้นลำบากมากจริงๆ แต่เมื่อมาถึงวันนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้รับใช้พระเจ้า ที่มีความรักต่อเราที่ได้เสนอ

0014

ขอโครงการน้ำ ให้กับบ้านทุ่งแก ขอขอบคุณ CBN Thailand ที่ให้การช่วยเป็นเหลือเป็นอย่างดี
ฉันรู้สึกอัศจรรย์ใจมาก เพราะตอนแรกที่ช่างขึ้นมาเจาะน้ำให้ไม่คิดว่าจะสามารถพบเจอน้ำแต่สุดท้าย
ก็พบเจอตาน้ำและได้น้ำ ฉันตื่นเต้นและดีใจมากค่ะ บ่อน้ำอยู่ใกล้บ้านสามารถไปตักได้สะดวกขึ้นมากเลย”
ตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งแกได้มีน้ำใช้ที่สะอาดและดีที่สุดในหมู่บ้าน สามารถใช้สำหรับทั้งการอุปโภค
และบริโภคชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

0013

Tung Kae Villages’ Quality of Life Improves after Clean Water Project

Ban Tung Kae is located in Moo 6, Ban Tub Sub-District, Mae Chaem District,
Chiang Mai Province. The distance from Chiang Mai to this town is about 145
kilometers (90 miles) and the village itself is located 145 kilometers (90 miles)
from the province. It takes about 5 hours,

by car, to reach the village from the city point. The roadways in the village
are not good. It is a dirt road. The source of community tap water was unclean
and had a high turbidity level especially during the drought season. This made
the villagers live with difficulty particularly for the elders, young children
and pregnant women as they

0012

had to fetch water from canal or a hand-dug well 1 kilometer away.
The villagers have been extremely thrilled to have a new and clean source of water
that is easy to reach and sufficient for everyone’s needs. Mrs. Nopini Sawangthungkae,
55 years old farmer. She has four daughters. She was born in this village and
knows about this village as well.

Most villagers do rice farming and joint plantation. She said “Since my first memory,
this village always had water shortage crisis all along because there is no watershed.
We use water from surface water sources. In the past, we did not have a container like

this day. We have to cut a bamboo tube to contain water. It was very difficult for villagers.
Sometimes, on our way to home we did not know that it was broken and water always
leaks out.

It is a waste of time. Sometimes, when I lifted up the bamboo tube full
of water, it fell on my foot. When it rains, the road is so slippery.
I had to wait for my turn in a long queue

00010

to get water. I had to go early morning otherwise the water is all gone. Even though,
I’m worried about my children at home or sometimes my family members got sick,
I still have to go to fetch water on the creek which so far away.”

0009

Now, all of her daughter got married and three of them moved out to another village
due to the water shortage crisis. She said “I would like to thank CBN Thailand and all
of staff who brought this great project to my village. It’s such

a wonderful thing to me. First, when the well driller with technicians came.
I thought that they cannot hook up but finally they can do it. I’m so excited.
I’m very glad that we had good quality water to use sufficiently.
Our lives are more comfortable. Thank you very much”.

00011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *