Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | อะไรคือความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | อะไรคือความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส?

ตอน : ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | อะไรคือความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส?

ฝากคำอธิษฐาน&ปรึกษา

About Pick

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ครองรักอย่างไรให้มีความสุข 3

“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้..” “ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง..” ความรัก……..นี่คือนิยามความรักที่ทั้งคุณและผมอยากมี แต่เราจะมีความรักที่หวานชื่น เราจะมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *