ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | คริสเตียนควรมีท่าทีอย่างไรต่อการเมืองคริสเตียนควรเกี่ยวข้องกับการเมืองไหม?
ทำไมเราต้องเชื่อฟังผู้นำทางการเมือง?