ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลแม่

“สงกรานต์”
ไม่เพียงเป็นเทศกาลแห่งความสนุกสนาน
แต่ยังเป็นเวลาของครอบครัว
เป็นโอกาสของลูกหลานที่ไปทำงานไกลบ้าน
จะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน
เป็นเวลาของการอวยพร
เป็นเวลาที่อบอุ่นและน่าประทับใจ
รวมทั้งเป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้แสดงความรัก
แสดงความเคารพต่อพ่อแม่และคนในครอบครัว
นี่เป็นประเพณีที่งดงามของไทย
แต่การดูแลพ่อแม่ไม่ได้สิ้นสุดลงเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น
เราที่เป็นลูกเป็นหลานยังสามารถแสดงความรักต่อท่าน
ได้ทุกเทศกาลและทุกโอกาสที่สามารถทำได้
เพราะไม่เพียงท่านจะได้รับพร
แต่เรายังจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้าด้วย…
สุขสันต์วันสงกรานต์
และสุขสันต์วันแห่งครอบครัวครับ