ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ตายแล้วไปไหน?

ตายแล้ววิญญาณของเราไปอยู่ที่ไหน?
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร?