ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | 10 ที่สุดของพระเยซู

นี่คือ 10 ที่สุดของพระเยซูคริสต์
ที่ทำให้พระองค์เป็นมากกว่าศาสดาของศาสนาคริสต์