ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ชีวิตที่เหมือนพระเยซู

“คริสเตียน”แปลว่าอะไร?
และคริสเตียนจะมีชีวิตที่เป็นเหมือนพระคริสต์ได้อย่างไร?