ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | เมื่อมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วจะเชื่อได้อย่างไร?

พระเจ้าอยู่ที่ไหน?
เมื่อมองไม่เห็นพระเจ้าแล้วจะเชื่อได้อย่างไร?
หากคุณมีคำถามนี้ในใจ…