ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร?

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีอายุยาวนาน
เป็นอักษรภาพที่มีความหมายลึกซึ้ง
แต่ที่อัศจรรย์คือมีหลายคำในภาษาจีน
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์
เรามาเรียนรู้ด้วยกัน…
ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *