Read Full Post

If you believe กวิน อำไพพงษ์

ุุ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้

If you believe, รายการ, วัยรุ่น-วัยทำงาน
Read Full Post

จากความสงสัยสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่

เริ่มต้นจากความสงสัยสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ ในรายการ Forward hope ส่งต่อความหวัง

Forward Hope, รายการ, วัยรุ่น-วัยทำงาน
Read Full Post

If you Believe เชษฐา สุวรรณสา

คุณกวินเชื่อว่าการถ่ายภาพเป็นของประทานจากพระเจ้า เขาทำงานร่วมกับพระองค์ผ่านการกดชัตเตอร์ เพจ Through my eyes by kawin ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อหนุนใจ และเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้คนผ่านภาพและถ้อยคำของพระองค์ในมุมมองของเขาเอง

If you believe, Live & Update, ความเชื่อ, รายการ
Read Full Post

ต้นกำเนิดความรุนแรง

ภาพครอบครัวที่แยกทางกันอยู่ในความทรงจำขอ­ง ร.ต.ตรี สงวน ตลอดมา เขาแสวงสิ่งที่จะมาเติมเต็มในชีวิต(ความรั­ก) จนกระทั่งเมื่อเขาแต่งงานความฝันที่จะประค­องชีวิตคู่ไม่ให้เหมือนกับพ่อแม่ที่เคยแยกทางกันแต่แล้วความคิดนั้นไม่เหมือนความตั้­งใจ ปัญหาครอบครัวรุนแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขากลับ­มาคืนดีกันได้ นั้นก็คือ

Change, ครอบครัว