Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | หลักการเลี้ยงลูก ตอน2

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | หลักการเลี้ยงลูก ตอน2

เด็กๆเปรียบเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีมีคุณภาพได้ เริ่มต้นจากในบ้าน.. วันนี้เรามาปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กๆ ผ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ รายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” ทาง CBN THAILAND YOUTUBE CHANNEL ======================== ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Superbook […]

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร?

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีอายุยาวนาน เป็นอักษรภาพที่มีความหมายลึกซึ้ง แต่ที่อัศจรรย์คือมีหลายคำในภาษาจีน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ เรามาเรียนรู้ด้วยกัน… ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Pick