Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | หลักการเลี้ยงลูก ตอน2

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | หลักการเลี้ยงลูก ตอน2

เด็กๆเปรียบเหมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์ พวกเขาสามารถเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีมีคุณภาพได้ เริ่มต้นจากในบ้าน.. วันนี้เรามาปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กๆ ผ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับ รายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” ทาง CBN THAILAND YOUTUBE CHANNEL ======================== ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Superbook […]

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร?

ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีอายุยาวนาน เป็นอักษรภาพที่มีความหมายลึกซึ้ง แต่ที่อัศจรรย์คือมีหลายคำในภาษาจีน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ เรามาเรียนรู้ด้วยกัน… ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

คริสเตียนเป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นศาสนา? แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ทำไมพระเจ้าพระบิดาสัมพันธ์กับมนุษย์เองไม่ได้? ทำไมต้องมีตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์? แล้วทำไมตัวกลางนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์?  

Pick