Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

คริสเตียนเป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นศาสนา? แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ทำไมพระเจ้าพระบิดาสัมพันธ์กับมนุษย์เองไม่ได้? ทำไมต้องมีตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์? แล้วทำไมตัวกลางนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์?  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร

คนจีนมีประวัติศาสตร์มายาวนานประมาณ 5000 ปี พระคัมภีร์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ตั้งแต่อดัมจนถึงยุคของเราประมาณ 6000ปี ดังนั้นต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกัน แต่จะเกี่ยวกันอย่างไร?  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ฉันจะมั่นใจในความรอดได้อย่างไร ep.1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ฉันจะมั่นใจในความรอดได้อย่างไร ep.1

คนมาจากไหน? มาจากกระบอกไม้ไผ่หรือมาจากลิง? แล้วถ้าบรรพบุรุษของมนุษย์คือลิงจริงๆ คุณรับได้ไหม?  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | คนมาจากลิงจริงหรือ ep.1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | คนมาจากลิงจริงหรือ ep.1

คนมาจากไหน? มาจากกระบอกไม้ไผ่หรือมาจากลิง? แล้วถ้าบรรพบุรุษของมนุษย์คือลิงจริงๆ คุณรับได้ไหม?  

Pick
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลพ่อแม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลพ่อแม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลพ่อแม่ “เราพูดและทำดีต่อคนข้างนอกมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องทำดีและพูดดีกับคนในบ้านมากขึ้นเท่านั้น” นี่คือคำกล่าวที่ได้ยินทีไรก็เตือนสติ และสะกิดใจเราทุกครั้ง ถึงการให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่ คนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ พระเจ้าสอนให้เรารักและดูแลพ่อแม่ ในอพยพ 20:12 กล่าวว่า.. “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า […]

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระคัมภีร์จึงเปรียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ (ตอน 1)

“พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระเจ้า” เหตุใดผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงเปรียบพระเจ้าของคริสเตียน เป็นเหมือนดวงอาทิตย์…

Pick