Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระคัมภีร์จึงเปรียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ (ตอน 1)

“พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระเจ้า” เหตุใดผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงเปรียบพระเจ้าของคริสเตียน เป็นเหมือนดวงอาทิตย์…

Pick
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | โลกนี้จะแตกจริงๆหรือ?

  พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง (อิสยาห์ 61:1)

Pick
Read Full Post

ฤดูกาลใหม่ CBN Thailand

  พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง (อิสยาห์ 61:1)  

Pick