Read Full Post

โครงการต่างๆ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission แผนกพันธกิจพระพรจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน โดยเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่แผนกฯ พร้อมอาสาสมัครทางการแพทย์และพยาบาล และอาสาสมัครในหมู่บ้าน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข และอื่นๆ […]

KTD
Read Full Post

ต้นกำเนิดความรุนแรง

ภาพครอบครัวที่แยกทางกันอยู่ในความทรงจำขอ­ง ร.ต.ตรี สงวน ตลอดมา เขาแสวงสิ่งที่จะมาเติมเต็มในชีวิต(ความรั­ก) จนกระทั่งเมื่อเขาแต่งงานความฝันที่จะประค­องชีวิตคู่ไม่ให้เหมือนกับพ่อแม่ที่เคยแยกทางกันแต่แล้วความคิดนั้นไม่เหมือนความตั้­งใจ ปัญหาครอบครัวรุนแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวของเขากลับ­มาคืนดีกันได้ นั้นก็คือ

KTD
Read Full Post

การอบรมและให้คำปรึกษา

“การให้คำปรึกษาแบบคริสเตียน” ในเดือนกันยายน 2014 ที่ผ่านมา อ.ปารีส เอสปานา ผู้จัดการแผนกอธิษฐานและให้กำลังใจ ของซีบีเอ็นสยาม ได้ให้การอบรมแก่นักเรียนพระคัมภีร์โรงเรียน Chrestos bible school 56 คนซึ่งเป็นชนเผ่าปกากะญอ ในหัวข้อความเป็นผู้นำแบบคริสเตียนและการให้คำปรึกษารวมถึงการอธิษฐานเผื่อ […]

KTD