Read Full Post

[Superbook onair] เวลาออกอากาศใหม่พบกันที่ช่อง3 Family ช่อง 13

การ์ตูนจากทีมสร้างดีสนีย์ เรื่องราวตัวละครที่ย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนคริสตกาล คริส จอย และ หุ่นยนต์กีสโม่ เข้าไปเรียนรู้การดำเนินชีวิต ผ่านเรื่องราวต่างๆ ผ่านแคปซูน Superbook หรือจากเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือ Bible ออกอากาศฉายทั้ง Season 1-2 […]

WJ
Read Full Post

Orientation & Training สำหรับคริสตจักร รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 4)

Orientation & Training สำหรับคริสตจักร รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 4) จัดที่คริสตจักรบางคล้าแบ๊บติสต์ ในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2017 […]

WJ
Read Full Post

ก้าวแรกสู่ความเป็นหนึ่ง

ก้าวแรกสู่ความเป็นหนึ่ง วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2017 ที่ ผ่านมาทีมงาน Superbook ได้มีโอกาส เข้าไป อบรมการใช้บทเรียน Superbook ให้กับครูรวีวารศึกษา […]

WJ
Read Full Post

เริ่มต้น…ส่งต่อความรัก

เริ่มต้น..ส่งต่อความรัก เริ่มต้นเดือนแห่งความรัก วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 ด้วยการอบรมบทเรียน Superbook สำหรับคุณครูรวี ในเขตภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทีมงานซุปเปอร์ได้มีโอกาสร่วมแบ่งปัน บทเรียน รวีวารศึกษา Superbook […]

WJ