ข่าวสาร

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ความช่วยเหลือสู่ชาว จ.ชัยภูมิ
        มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่่ ณ โรงเรียนวัดป่าไม้อุทิศ (บ้านท่าช้าง) ต.โสกหลาดุ อ.หนองบัวระเหว และโรงเรียนบ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12-13 ตุลาคม 2019 มีผู้มารับการตรวจรักษาเบื้องต้นถึง 293 ราย รับบริการฝังเข็ม 107 ราย ตรวจสารตกค้างในร่างกาย 174 ราย ผลพบว่ามีความเสี่ยงและไม่ปลอดภัย จำนวน 129 ราย
        นอกจากนั้นยังมี 148 ท่านที่ได้รับแว่นสายตายาวและรับบริการตัดผมฟรี 65 ราย เด็ก ๆ ที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยของร่างกายและการป้องกันตนเองจากการถูกการล่วงละเมิดทางเพศ และกิจกรรมสนุก ๆ จากการ์ตูน Superbook