ข่าวสาร

เริ่มศักราชใหม่ไปกับการอบรมครูรวีฯ หลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค

CBN ประเทศไทย เริ่มต้นปี 2020 อบรมครูรวีวารศึกษาในการใช้หลักสูตรซุปเปอร์บุ๊คให้แก่ครูรวีฯ รวมถึงศิษยาภิบาล และผู้นำจากคริสตจักรต่าง ๆ ใน จ.ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ จำนวน 154 คน จาก 58 คริสตจักร เข้าร่วมรับฟังการใช้หลักสูตรซุปเปอร์บุ๊คในการสอนเด็กรวีฯ ในคริสตจักร 

ศจ.สรพงษ์ ทิพย์ประเสริฐ  ศิษยาภิบาล คริสตจักรมันจงไทย โพธาราม เปิดเผยหลังจากได้ร่วมงานในครั้งนี้ว่า “ซุปเปอร์บุ๊คทำให้การสอนก็มีความสุข การเรียนของเด็กก็มีความสุข ผมว่ามันเปลี่ยนชั้นเรียนของเด็ก ๆ ไปเลยครับ มันจะทำให้ทั้งครูทั้งเด็กมีความสุขมาก และก็เด็ก ๆ ก็จะได้รักคริสตจักร รักพระวจนะของพระเจ้า มีความสุขในการเรียนรู้ และก็เติบโตในพระเจ้า ซุปเปอร์บุ๊คเอาอยู่จริง ๆ ครับ”

บทเรียนคริสเตียนศึกษาหลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค (Superbook) เป็นบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์สำหรับคริสตจักรเด็ก ชั้นเรียนรวีวารศึกษา พันธกิจชุมชน และโรงเรียน เป็นหนึ่งในพันธกิจของ CBN ประเทศไทย ที่สนับสนุนคริสตจักรในการทำพันธกิจกับเด็ก เครื่องมือของหลักสูตรจะประกอบไปด้วยคู่มือสำหรับครูรวีฯ หรือผู้นำในการสอนเด็ก และการ์ตูนแอนิเมชันSuperbook  ซึ่งเผยแพร่ไปแล้วมีกว่า 50 ภาษา ใน 90 ประเทศทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยขณะนี้มีคริสตจักรและโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรซุปเปอร์บุ๊คแล้วกว่า 750 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับคริสตจักรหรือโรงเรียนที่สนใจจะใช้หลักสูตรรวีวารศึกษาซุปเปอร์บุ๊ค หรือท่านใดที่มีประสงค์จะเข้ามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือพันธกิจด้านการประกาศพระกิตติคุณ เสริมสร้างจิตวิญญาณและจริยธรรมที่ดีงามของ

พระเยซูคริสต์ไปสู่เด็กไทยในงานของ CBN ประเทศไทยครั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 02 168 7860 ถึง 1 หรือ 09 1775 1457 


     

ขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้องการข้อมูลหรือรูปภาพเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : รุจีลักษณ์ คำภิรมย์ โทร. 08 1805 0875