ข่าวสาร

ล็อกซเล่ย์ ร่วมสนับสนุนน้ำสะอาดสู่ชุมชน

ล็อกซเล่ย์ ร่วมสนับสนุนน้ำสะอาดสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณรัตนา วัชรเสถียร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 5,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชน มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) โดยมีคุณสวียา ภาคโพธิ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการแผนกพัฒนาการสนับสนุน เป็นผู้รับมอบ

โครงการน้ำสะอาดเพื่อชุมชน ในมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและชุมชนที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ด้วยการขุดบ่อบาดาล สนับสนุนเครื่องกรองน้ำ อีกทั้งการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ทางโครงการได้ให้การสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อนำสุขอนามัยที่ถูกสุขลักษณะมาสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณบริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด(มหาชน) ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีลงสู่ชุมชนในครั้งนี้