ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน เดือน สิงหาคม 2564

ทางมูลนิธิพันธกิจ ฯ พระพร (ไทย) เปิดรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

สำนักงานกรุงเทพ ฯ

  1. Photographer , Videographer + Editor  1 อัตรา
  2. Producer + Editor 1 อัตรา
  3. Graphic Designer 1 อัตรา


สามารถส่งเอกสารสมัครงานมาได้ที่  Nisamon@cbnthailand.com

หรือติดต่อ มูลนิธิพันธพระพร (ไทย) แผนกทรัพยากรบุคคล  

คุณณิษมน เบอร์โทร 053-291164  ต่อ 208


สามารถDownload  แบบฟอร์มรายละเอียดได้ที่นี่