ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน เดือน ธันวาคม 2564

ทางมูลนิธิพันธกิจ ฯ พระพร (ไทย) เปิดรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

สำนักงานกรุงเทพ ฯ

  • Creative Producer


สามารถส่งเอกสารสมัครงานมาได้ที่  Nisamon@cbnthailand.com

หรือติดต่อ มูลนิธิพันธพระพร (ไทย) แผนกทรัพยากรบุคคล  

คุณณิษมน เบอร์โทร 053-291164  ต่อ 208

     


สามารถDownload  แบบฟอร์มรายละเอียดได้ที่นี่