ข่าวสาร

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ Contract ผู้ประสานงานโครงการเด็กและครอบครัว ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
สามารถส่งเอกสารสมัครงานมาได้ที่  nisamon@cbnthailand.com

หรือติดต่อ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) แผนกทรัพยากรบุคคล  

คุณณิษมน เบอร์โทร 053-291164  ต่อ 208

    

Download รายละเอียดงานได้ที่นี่