ข่าวสาร

Link และ Qr สำหรับดาวน์โหลดหนังสือ พระเจ้าไม่มีแผนสอง

Link สำหรับ Download File :  พระเจ้าไม่มีแผนสอง   No Plan B

Google Drive Link :  https://bit.ly/3Ctcjie