ถ้าคุณเชื่อ คุณจะทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้