อธิษฐานขอพระเจ้านำผ่านความยากลำบาก คำอธิษฐาน “เปิดมุมมองในการเริ่มต้นอีกครั้ง” พระพรแห่งการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อธิษฐานอวยพรธุรกิจการงาน คำอธิษฐาน ความรักของพระเจ้าเป็นเกราะป้องกันชีวิต

พระเจ้าที่รัก พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของลูก ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมเสมอในยามทุกข์ลำบาก

ลูกจะไม่กลัว... ถึงแม้แผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือน  มหาสมุทรจะร้องคำราม ผู้คนอลหม่านเพราะความหวาดกลัว  

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สถิตอยู่กับลูก สถานการณ์ตรงหน้า ดูจะเลวร้ายลงเรื่อยๆ  แต่พระเจ้าที่ผู้ลูกวางใจ 

ทรงเป็นป้อมปราการของลูก  เป็นผู้จัดเตรียมให้ลูกและครอบครัวอิ่มหนำ  


พระองค์ปลอบโยนผู้สูญเสีย เป็นโล่กำบังให้ผู้หวาดกลัว เป็นความมั่นคงให้ผู้แสวงหา 

เป็นความรักให้ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง  เป็นเพื่อนสำหรับผู้ที่รู้สึกโดดเดี่ยว  


พระองค์ทรงฟังเสียงคร่ำครวญ จากส่วนลึกในใจของเราทุกคน 

ขอทรงช่วยกู้ชีวิตลูก และผู้ที่กำลังอยู่ในช่วงลำบากที่สุดของชีวิต 


ลูกขอวางความทุกข์นี้  ทั้งการเงิน งาน และความสัมพันธ์ในครอบครัว

ไว้ให้มืออันทรงฤทธิ์ของพระองค์ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ใกล้

เป็นหลักให้ใจของลูก   ลูกเชื่อว่าพระองค์จำมือลูกไว้... นำลูกเดินผ่านช่วงเวลานี้ได้อย่างปลอดภัย 

ปัญญาและทางออกของลูกมาจากพระองค์ ลูกวางใจในการนำของพระองค์ 

อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ อาเมน