โปรดติดตามรายการประจำสัปดาห์ เคยคิดไหมว่า.. การกระทำของเราทิ้งร่องรอยไว้ในชีวิตคนอื่นอย่างไร . . ในทุกการกระทำทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ ทิ้งร่องรอยบางอย่างไว้เสมอ . . ถ้าทำด้วยความรัก ก็จะเห็นร่องรอยของความรัก ถ้าทำด้วยความโกรธ ก็ผลลัพธ์ที่ออกมาจากความโกรธ ถ้าทำด้วยความเมตตา ความซาบซึ้งใจก็จะถูกบันทึกไว้ . . เวลานี้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเป็นร่องรอยในชีวิตของคุณคืออะไร ตามรอยเรื่องราวดีๆ ได้ทุกวัน ที่นี่