จากใจFamily EP 28 l ครอบครัวอ.มนตรี Part 2 “มีกรอบ แต่ไม่ตีกรอบ”