ชีวิตชีวา | Highlight ครั้งที่ 7 "พระพรแห่งความสัตย์ซื่อ" Sep 9, 2021