ชัวร์หรือมั่วนิ่ม I ชีวิตที่มีพระเจ้า ไม่เชื่อแค่ปากสำแดงชีวิต