ชัวร์หรือมั่วนิ่ม I ผู้รับพรและผู้นำพระพรไปสู่ประชาชาติ 15-05-2021