ชัวร์หรือมั่วนิ่ม I เจ้าสาวคนใหม่โดยการไถ่ของพระคริสต์ 22-05-2021