ทำดีต่อคนน่ารัก มันไม่ยาก
แต่ให้ทำดีต่อคนที่ไม่น่ารัก มันแสนยากยิ่ง
แล้วเราจะสามารถรักคนที่ทำไม่ดีกับเรา หรือไม่น่ารักต่อเราได้อย่างไร