พันธกิจพระพร

โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต

พันธกิจเพื่อชุมชน เป็นการให้พื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงจากภัยสังคมนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติที่โรงเรียน เราสอนความรู้ ปลูกคุณค่าของชีวิต กินมื้ออร่อยพร้อมทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน

น้องนางฟ้า อายุ 11 ปี คริสตจักรพรศิลา กรุงเทพฯ “อาจารย์แม่ทรายเป็นคนที่มาชวนหนูมาที่บ้านทำ ให้มารู้จักคริสตจักรนี้ค่ะ ได้ร้องเพลง ได้เต้นด้วย ก่อนนี้ที่หนูยังไม่รู้จัก หนูเคยเป็นเด็กไม่ดีค่ะ เวลาพ่อแม่ใช้งานหนูก็จะไม่ช่วย แต่พอได้มาเรียนที่นี่และทำกิจกรรมซุปเปอร์บุ๊ค หนูก็ช่วยทำงานและช่วยเก็บกวาดห้องด้วยค่ะ”