พันธกิจพระพร

ปฎิทินงาน
ห้องเรียนซุปเปอร์บุ๊ค
19 ตุลาคม 2019
พบปะครูรวีฯ คริสตจักรในกรุงเทพฯ และภาคกลาง ณ สำนักงาน CBN Thailand
26 ตุลาคม 2019
พบปะครูรวีฯ คริสตจักรในกรุงเทพฯ โซนรอบนอก ณ คริสตจักรใจสมาน ธนบุรี
26 ตุลาคม 2019
อบรมครูรวีฯ หลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค และพบปะครูรวีฯ ณ คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่รายการจากใจถึงใจ

ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี 1 ทุ่มตรง
ทาง YouTube CBN Thailand และ Facebook CBN Thailand

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
21-22 กันยายน 2019 
ต.แม่ท้อ และ ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 
12-13 ตุลาคม 2019 
อ.จตุรัส และ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
23-24 พฤศจิกายน 2019 
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
            ธันวาคม 2019 
อ.เมือง จ.มหาสารคาม