พันธกิจพระพร

โครงการโรงเรียนเพื่อชีวิต

    พันธกิจเพื่อชุมชน เป็นการให้พื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยเพื่อเด็กและเยาวชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงจากภัยสังคมนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติที่โรงเรียน เราสอนความรู้ ปลูกคุณค่าของชีวิต กินมื้ออร่อยพร้อมทำกิจกรรมสนุกสนานร่วมกัน

    น้องนางฟ้า อายุ 11 ปี คริสตจักรพรศิลา กรุงเทพฯ “อาจารย์แม่ทรายเป็นคนที่มาชวนหนูมาที่บ้านทำ ให้มารู้จักคริสตจักรนี้ค่ะ ได้ร้องเพลง ได้เต้นด้วย ก่อนนี้ที่หนูยังไม่รู้จัก หนูเคยเป็นเด็กไม่ดีค่ะ เวลาพ่อแม่ใช้งานหนูก็จะไม่ช่วย แต่พอได้มาเรียนที่นี่และทำกิจกรรมซุปเปอร์บุ๊ค หนูก็ช่วยทำงานและช่วยเก็บกวาดห้องด้วยค่ะ”

    School of Life Project is a safe learning area for children and teens in communities that are at risk of social issues.  The school is operated outside normal school hours.  It offers tutorial for school subjects as well as life skills for the children to learn about the value of life. After that, they have special meals and have fun activities together in the school.

     Nang-Far, is 11 year old from Pornsila church said, “Teacher Sai invited me to join her activities at Pornsila church, so I knew the church. I sang and danced at church. I once was a stubborn girl before I came to church. I didn’t want to help my father and my mother when they asked me to do anything.  But after I learned many things from Superbook, now I feel more responsible in class and at my home.”