' /> โครงการรักษ์ครอบครัว :: CBN Thailand

' />

พันธกิจพระพร

โครงการรักษ์ครอบครัว

    ยายวรรณา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อายุ 70 ปี ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดู “น้องแตงไทย” หลานสาววัย 4 ปี แม่ทิ้งเธอไปและไม่ได้กลับมาเลยตั้งแต่เกิด ยายมีรายได้จากการขายอาหารพื้นเมืองและหมูย่างในชุมชน รถเข็นเก่า ๆ ที่ล้อยางแตก เตาถ่าน รวมไปถึงหม้อที่สกปรกและเก่า ทำให้ขายของไม่ได้ โครงการรักษ์ครอบครัว ในมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้จัดหารถเข็นขายอาหารพร้อมอุปกรณ์และภาชนะทำอาหารให้ เมื่อลูกค้าได้เห็นอาหารที่ดูสะอาด น่ารับประทานขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามมา ไม่เพียงเท่านี้น้องแตงไทยยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทั้งยายและหลานได้มีความสุขกับการไปร่วมค่ายครอบครัวเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแ ข็ง โครงการรักษ์ครอบครัว ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขัดสนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้และมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

    Wanna, she’s 70 year old and live in San-Sai, Chiangmai. She has to work hard to raise "Tang Thai" her 4 years granddaughter. Tang Thai’s mother left her and didn't return since she was born. Wanna earns money by selling local food and grilled pork in the community. Later, she had to stop selling because of her old cart wheels had been broken.  Her cooking equipment and containers look old and worn out making her business drop gradually. Therefore, Keeping Families Together Project stepped in to provide a new food cart with equipment for cooking to her. When customers saw the food looking cleaner and more hygienic, it helps increase her customers.  Moreover, Tang Thai has received new school supplies through the project. Both grandmother and grandchild were happy.  They also join the project’s family camp to bring unity, fun, and love to all families in the project.  Keeping Families Together Project assists any needy children and families to improve their quality of life and to be able to stand in the society.