พันธกิจพระพร

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส

    โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส เป็นโครงการมอบของขวัญตามความปรารถนาของเด็ก ๆ ในชุมชนที่ขาดโอกาสหรือยากไร้ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด - 18 ปี ในแต่ละปีเราจะนำของขวัญที่เด็กเลือกเองไปมอบให้เด็ก ๆ โดยของขวัญแต่ละชิ้นจะมีมูลค่า 300 – 500 บาท ท่านสามารถมอบความสุขผ่านของขวัญ 1 ชิ้นกับเด็ก 1 คนได้ที่มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)

     Angel Tree Project is a project which provides gifts according to the wishes of children in communities that are needy or lacking opportunities. Children in the project are from infants until 18 years. We give the gifts to the children every year. Each gift will have a value of 300 - 500 baht. You can be a part of the project by giving happiness through 1 gift to 1 child at CBN Thailand.