พันธกิจพระพร

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส
โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส
เป็นโครงการมอบของขวัญตามความปรารถนาของเด็ก ๆ
ในชุมชนที่ขาดโอกาสหรือยากไร้ ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด - 18 ปี
ในแต่ละปีเราจะนำของขวัญที่เด็กเลือกเองไปมอบให้เด็ก ๆ
โดยของขวัญแต่ละชิ้นจะมีมูลค่า 300 – 500 บาท
ท่านสามารถมอบความสุขผ่านของขวัญ 1 ชิ้นกับเด็ก 1
คนได้ที่มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย)