พันธกิจพระพร

โครงการรักษ์ครอบครัว
ยายวรรณา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อายุ 70 ปี ต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดู “น้องแตงไทย” หลานสาววัย 4 ปี แม่ทิ้งเธอไปและไม่ได้กลับมาเลยตั้งแต่เกิด ยายมีรายได้จากการขายอาหารพื้นเมืองและหมูย่างในชุมชน รถเข็นเก่า ๆ ที่ล้อยางแตก เตาถ่าน รวมไปถึงหม้อที่สกปรกและเก่า ทำให้ขายของไม่ได้ โครงการรักษ์ครอบครัว ในมูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้จัดหารถเข็นขายอาหารพร้อมอุปกรณ์และภาชนะทำอาหารให้ เมื่อลูกค้าได้เห็นอาหารที่ดูสะอาด น่ารับประทานขึ้น ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นตามมา ไม่เพียงเท่านี้น้องแตงไทยยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ทั้งยายและหลานได้มีความสุขกับการไปร่วมค่ายครอบครัวเพื่อสร้างครอบครัวเข้มแ ข็ง โครงการรักษ์ครอบครัว ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขัดสนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้และมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น